Vad kan vi lära av Ladok?

Nya Ladok har nu införts på Lunds universitet. Med denna milstolpe avslutas projektet.  (Grattis till alla inblandade!) Arbetet tar inte slut utan övergår istället i en utvecklingsfas, som hanterar fortsatt utveckling och driftsättning. 

Vi har följt förberedelserna för det lokala införandet vid Uppsala universitet. Under våren 2018 kommer jag att vidga perspektivet för att försöka se vilka lärdomar som kan dras. Min förhoppning är att jag ska hinna intervjua både en del av dem som arbetat i projektet och en del av dem som arbetar med lokala införanden.

Det kan finnas anledning att understryka att jag inte gör någon utvärdering av projektet utan att det handlar om just att fånga upp goda och mindre goda erfarenheter. Det är onekligen ett intressant projekt, när ett så komplext system rullas ut till så många verksamheter. Det faktum att förutsättningarna varierar så mycket gör inte heller att det går att tala om rätt eller fel. Däremot är det väldigt intressant att förstå olika vägval och strategier, både i projektet och i de lokala införandena.

Att lärosätena befinner sig i olika faser ger också en ögonblicksbild av utmaningar i olika skeenden av ett införande.

Den första intervjun ägde rum idag och om allt vill sig väl följs den snart av fler. Alla kommer jag inte att hinna intervjua, inte ens alla projektledare. Därför ska jag komplettera intervjuerna med en mindre enkät eller rundfråga. Men – finns det mer att berätta om arbetet med nya Ladok än vad som ryms i enkäten får du förstås gärna kontakta mig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.