Digitaliseringen och arbetsmiljön

Idag var det officiellt boksläpp för Digitaliseringen och arbetsmiljön, en bok som professor emeritus Bengt Sandblad författat tillsammans med sina kollegor. Medförfattare är Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius och Carl Åborg – alla kända namn inom just digitalisering och arbetsmiljö.

Bokens redaktör Jens Fredholm passade på att ställa lite frågor till författarna. Bengt Sandblad slog fast att de flesta problem är onödiga idag, kunskap finns om hur de ska lösas. Åke Walldius fyllde i med att verktygen ska stödja, inte störa men att samverkan mellan alla parter är viktigt. Ann Lantz pekade på ständiga förbättringar som en viktig strategi. Carl Åborg underströk att vi måste sträva mot ett hållbart arbetsliv, det är inte hållbart om en ökande mental belastning ska göra att människor blir sjukskrivna. Jan Guliksen avrundade med att peka på att läget ändå är annorlunda idag, ledningen brukar vilja ta ett ansvar och det finns många fantastiska digitala verktyg vi använder utan problem.

På en fråga från publiken hur man nu ska komma till rätta med alla dessa problem var svaret givet: läs boken.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.