Framtidens digitala kompetensbehov

Minna Salminen Karlsson och Åsa Cajander var två av de experter som deltog i myndigheten Tillväxtanalys arbete med att ta fram en bild av framtidens arbetsliv.

Framtidens arbetsliv

Resultaten från Tillväxtanalys arbete presenteras i en 20 min lång film som man hittar här: http://storage.tillvaxtanalys.se/files/film/PM_2020_11_IE.mp4

Sammantaget presenterar Tillväxtverket sju framtidsbilder där experterna bedömer att:

  1. arbetsuppgifter kommer att förändas kontinuerligt snarare än att hela jobb försvinner
  2. sektorerna Transport, Handel, IKT och Tillverkning kommer att förändras kraftigt
  3. det inte alltidär de digitalt mogna sektorerna som kommer att förändras mest
  4. vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kundsupport, dataanalys, marknadsföring och administrativa arbetsuppgifter kommer att automatiseras helt och människor får andra arbetsuppgifter
  5. för att klara den digitala strukturomvandlingen kommer företagen behöva en mix av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialistkompetens
  6. människor och maskiner kommer att behöva samarbeta för att på bästa sätt utnyttja varandras starka sidor
  7. det fortfarande kommer att finnas fler män än kvinnor i datayrken.

 

Den nyfikne kan läsa mer och ladda ner rapporten här: https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2020-04-21-framtidens-digitala–kompetensbehov—-en-delphiinspirerad-studie.html

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.