Välkomna på lunchseminarium

Forskarnätverket Swedish Collaboration on Digital Care Reserach har startat en serie med lunchwebbinarier. Vid den första lunchen kommer professor Åsa Cajander från Uppsala Universitet att berätta om sin studie av hur en chattfunktion på 1177 har påverkat vårdpersonalens arbetsmiljön.

Under 2019 genomförde Region Uppsala ett pilotprojekt inom ramen för Nära Vård Online där man gav patienter möjligheter att efter säker inloggning och registrering av upplevda symtom skriftligen chatta med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden. Syftet var att genom denna digitalisering öka effektiviteten i att ge råd kring omvårdnad och vidare vård, och också att vid behov ge patienten möjligheten att chatta med en läkare. I den här studien ville forskarna studera hur digitaliseringen påverkar vårdpersonalens arbetsengagemang och om arbetsbördan ökar eller minskar i och med chattfunktionen. Observationer genomfördes på plats i fem timmar med sjuksköterskor som använde chatten och som i normala fall använder telefon för medicinsk rådgivning till patienter. Dessutom genomfördes halvstrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor som deltog i digitaliseringsprojektet för att samla kunskap om deras upplevelse av arbetssituationerna.

Cajander, Å., Larusdottir, M. & Hedström, G., The effects of automation of a patient-centric service in primary care on the work engagement and exhaustion of nurse.  Qual User Exp 5, 9 (2020). (open Accesshttps://doi.org/10.1007/s41233-020-00038-x)

Anmäl dig här så skickar vi en länk till Zoom-mötet några dagar innan webbinariet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.