Jag undervisar i människa-datorinteraktion, mer specifikt om människan i komplexa system, kognitiva arbetsanalyser och människa-maskinautomation. Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, beslutsfattande, design av interaktion med komplexa system, samt om villkor för framgångsrik automatisering och automation.