Digitaliseringen och arbetsmiljön

Idag var det officiellt boksläpp för Digitaliseringen och arbetsmiljön, en bok som professor emeritus Bengt Sandblad författat tillsammans med sina kollegor. Medförfattare är Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius och Carl Åborg – alla kända namn inom just digitalisering och arbetsmiljö.

Bokens redaktör Jens Fredholm passade på att ställa lite frågor till författarna. Bengt Sandblad slog fast att de flesta problem är onödiga idag, kunskap finns om hur de ska lösas. Åke Walldius fyllde i med att verktygen ska stödja, inte störa men att samverkan mellan alla parter är viktigt. Ann Lantz pekade på ständiga förbättringar som en viktig strategi. Carl Åborg underströk att vi måste sträva mot ett hållbart arbetsliv, det är inte hållbart om en ökande mental belastning ska göra att människor blir sjukskrivna. Jan Guliksen avrundade med att peka på att läget ändå är annorlunda idag, ledningen brukar vilja ta ett ansvar och det finns många fantastiska digitala verktyg vi använder utan problem.

På en fråga från publiken hur man nu ska komma till rätta med alla dessa problem var svaret givet: läs boken.

Digitaliseringen och arbetsmiljön – en nyutgiven bok av Bengt Sandblad mfl.

Boken som Bengt Sandblad från HTO-gruppen har varit med och skrivit finns nu att köpa! Du kan besälla boken tex här. 

 

Vad är en god digital arbetsmiljö? Hur går man till väga för att skapa en sådan? Trots att det i dag finns mycket kunskap om detta, ser vi fortfarande it-projekt som havererar och missnöjda användare. Det är uppenbarligen svårt att lyckas i praktiken. Teorier måste omsättas i praktisk handling.

När användningen och betydelsen av de digitala stödsystemen i arbets­­livet ökar handlar det i allt större utsträckning om en digital arbetsmiljö. Om alla ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och säkert ?sätt, med hög kvalitet och utan onödiga belastningar, måste man ställa höga krav på de digitala systemens utformning och införande. Erfarenheterna i dag är tudelade: dels bidrar it-systemen till förnyelse ?och verksamhetsnytta, dels uppvisar de alltför ofta stora brister vilket medför påtagliga arbetsmiljöproblem. Många användare är frustrerade över att deras it-verktyg inte stödjer dem eller fungerar som de borde.?

Den här boken ger en grundläggande beskrivning av kunskapsläget om digitalisering och digitala arbetsmiljöproblem, samt en omfattande vägledning i hur man kan utnyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt försäkra sig om en god och hållbar digital arbetsmiljö.